Υποβολή αίτησης


0.00 €


Οδηγίες για την υποβολή αίτησης


Συμπληρώστε όλα τα παραπάνω πεδία με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά και πατήστε το "κουμπί" ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Με την υποβολή της αίτησής σας, ο αρμόδιος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που δηλώσατε, θα ενημερωθεί για το αίτημά σας και θα σας σταλεί στο e-mail σας σχετικό μήνυμα, όπου θα αναφέρεται ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής (ΗΚΠ), με τον οποίον θα πληρώσετε το ποσό που αναφέρεται παραπάνω, μαζί με τις ανάλογες οδηγίες για τους τρόπους πληρωμής.

Πέραν της υποβολής της αίτησή σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε εγγραφή στην διαδικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ" www.ermis.gov.gr (<πατήστε εδώ για οδηγίες>) και να τυπώστε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.